Földmérés a szenvedélyünk!

10. Eltéréskimutató 2.

                                                       

Rövid leírás:
Terv és megvalósulás közti eltéréseket mutatja.

Részletesebb leírás:
Kiindulásként rendelkezésünkre áll egy digitális rajz, benne a számunkra vizsgálandó helyeken pontszámozott pontblokkok vannak. (Pl. cölöpözés esetén a fúrandó cölöphelyek). A megvalósulás bemérése után a bemérésből keletkezett pontblokkok a rajzba illesztése után láthatóak lesznek az esetleges eltérések. A program az egymáshoz legközelebbi pontpárokat összepárosítja, így koordinátásan egymáshoz rendeli a tervezett és megvalósult helyeket. Így az eltérések kimutathatók. A program további előnye, hogy a pontszámozás tekintetében a tervpontok neveit tartja meg, így a megvalósulás bemérésekor nem kell figyelnünk a műszeres pontszámozásra. A program újabb erénye, hogy az eltérések nem csak vízszintes távolságot jelölnek, hanem megadott főirányok szerint egy akár ferde derékszögű koordinátaredszerben az építkezés derékszögű főirányai szerinti előjeles eltéréseket adja meg, ezenkívül a magasságbeli eltéréseket is. A program lefutásának eredményeként egy excel file-t kapunk, melyben az eddig felsorolt adatok táblázatos formában szerepelnek. A rajzban a pontpárok vonallal összekötődnek.

Mikor érdemes használni:
- Bármilyen megvalósulás kimutatásakor, ahol tervezett és megvalósult pontok közötti eltéréseket szeretnénk megtudni.
- Pl. szabályos, raszterek szerint álló pillérsor pilléreinek tervhez képesti eltérését a pillérsor irányában, és arra merőlegesen

Működés:
1. A terv pontblokkjait tartalmazó rajzot megnyitjuk.
2. A mérési koordinátalistánkat beolvassuk a rajzba, tehát ezek a pontblokkok is bekerülnek.
       Követelmény: A mérési állományban "VIZSZ" és "MAG" kódú pontok szerepelhetnek, a terv pontblokkjainak pedig ne legyen ilyen kódja!
       Ez azért fontos, mert a "VIZSZ" és "MAG" kódú pontblokkokat külön csoportba teszi, és ezeket köti logikailag hozzá a más, tetszőleges kódot tartalmazó pontblokkok egyikéhez (legközelebbihez).
3. A program 2 pont kijelölését kéri.
      A 2 pont által megadott, és az arra merőleges irány lesz az a 2 főirány, amire a terv-megvalósulás pontpárok eltéréseinek előjeles vetületét számítja.
4. A program sok pont esetén viszonylag lassan fut le, mert a pontpárok összekapcsolása nagyon számításigényes.
   Végeredményként egy Excel-lel megnyitható CSV file-t kapunt a DWG rajzunk mellé, mely tartalmaz minden fontos adatot a kimutatásból:
    -Terv szerinti pontszámot
    -Tervezett és megvalósult ponthelyek koordinátáit
    -Megadott főirányok szerinti előjeles eltéréseket.

5. A dwg rajzban, a frissen keletkezett "osszetartozo" nevű rétegen a kialakult pontpárok között vonalak jelennek meg, így az esetleges hibás pontblokk-párosítás könnyen észrevehető.

Működési feltétel:
- A rajznak tartalmaznia kell legalább egy "VIZSZ" vagy "MAG" kódú pontblokkot, és legalább egy ezektől eltérő kódú pontblokkot.

Megjegyzés:
- A parancs használatakor figyelni kell arra, hogy a mérési pontblokkok mindig a hozzájuk legközelebbi terv-pontblokkot keresik meg.
  A terv-mérés távolságeltérések kisebbek kell legyenek, mint a tervpontok egymástól való távolsága, így lehet biztosítani, hogy a két csoportba tartozó pontpárok kialakult logikai kapcsolata megfelelő lesz.
- A pontpárok kialakításakor, a legközelebbi pontblokk keresésekor vízszintes távolságot vesz figyelembe.